แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

หนังสือศักดิ์สิทธิ์

หนังสือศักดิ์สิทธิ์

การที่ยังคงมีหนังสือศักดิ์สิทธิ์ต่างฯอยู่มากมายก็พิสูจน์ในตัวมันเองแล้วว่าโดยพิ้นฐานมนุษยชาติมีนิสัยฝักใฝ่ศาสนาอย่างไรก้ดีเดอะนิวเอ็นไซโคลพีเดียบริเทนนิกากล่าวว่าหนังสือศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ...

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาเปรียบเทียบ

         ทุกศาสนาคือหนทางสู่สันติทุกศาสดาพร่ำสอนให้ประพฤติดีทำดีไม่เบียดเบียนกัน         &n ...