แสดง 1 - 10 จาก 85 รายการ

พระพุทธโลกนาถราชฯ วัดพระเชตุพนฯ

พระพุทธโลกนาถราชฯ วัดพระเชตุพนฯ

วัดโพธิ์หรือนามทางการว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล ...

คาถาอาราธนาพระกรุพระธาตุนาดูน

คาถาอาราธนาพระกรุพระธาตุนาดูน

คาถาอาราธนาพระกรุพระธาตุนาดูนสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาพุทธะคาราวะตาธัมมะคาราวะตาสังฆะคาราวะตาขอบูชาคุณพระพุทธเจ้าขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระสงฆ์ขอบูชาคุณพระองค์ขอบูชาคุณพร ...

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินวัดบางคลานทุกรุ่นประสบการณ์ดีทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงเมตตามหานิยมโชคลาภและค้าขายดีมากผู้มีพลังศรัทธาต่อหลวง ...

ทำอย่างไรเมื่อไม่อยากถูกนินทา

ทำอย่างไรเมื่อไม่อยากถูกนินทา

เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทำอย่างไรเมื่อไม่อยากถูกนินทาเพราะว่าคำพูดของคนเราในบางครั้งก็รุนแรงมากกว่าการใช้อาวุธเข้ารบรากันเสียด้วยซ้ำทำให้เกิดความเสียใจและทิ้งแผลเอาไว้ในจิตใจแต่ถึ ...

คิดอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น

คิดอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น "พัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดี"

พัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าคนเราย่อมมีความคิดเป็นของตนเองหากแต่บางคนคิดดีทำดีก็ได้ดีบางคนคิดไม่ดีทำไม่ได้ก็ได้ไม่ดีอย่างที่ดรอาจองชุมสายณอยุธยากล่าวไว้ว่ามนุษย์จะพัฒนาตนเอ ...

ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ

ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ๓ครั้งข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลายท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้านี้ก่อนว่าคาถาโบราณ ...

อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทานจากพระอาจารย์เกษมอาจิณณสีโลท่านว่าไว้ดังนี้1กรรมเวรจากอดึตจะได้ลบล้าง2หนี้เวรจะได้คลี่คลายพ้นภัยจากทะเลทุกข์3โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป4สาม ...

ทำไมพระต้องตีกลองตีระฆัง

ทำไมพระต้องตีกลองตีระฆัง

เสียงกลองเสียงระฆังเสียงแห่งสัญลักษณ์วิถีพุทธ-วิถีไทยในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้นาฬิกามักจะมีเฉพาะตามวัดเท่านั้นพระท่านก็ต้องตีกลองหรือฆ้องระฆังเป็นสัญญาณบอกให้ทราบเวลาเป็น ...

มโน หมายถึง

มโน หมายถึง

มโนแปลว่าใจความคิดอยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกันคือจิตมนัสเป็นอายตนะภายในอย่างสุดท้ายใน6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมโนปกติใช้นำหน้าคำอื่นๆที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกับใจเช่นมโนก ...