แสดง 61 - 70 จาก 140 รายการ

ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร

ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร

งานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรณวัดไลย์ปี55ลพบุรีเชิญร่วมงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรในวันที่4พฤษภาคม2555ณวัดไลย์ตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีตามความเชื่อที่ว่าจะได้ไปเกิดใน ...

ประเพณีบุญบั้งไฟ ความหมาย ความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ ความหมาย ความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากเรื่องผาแดงนางไอ่ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงา ...

ประเพณีให้ทานไฟ

ประเพณีให้ทานไฟ

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของประเพณีให้ทานไฟกล่าวถึงในขุนทกนิกายชาดกเรื่องความตระหนี่ถี่เหนียวของโกลิยะเศรษฐีที่อยากกินขนมเบื้องแต่เสียดายเงินไม่ยอมซื้อและไม่อยากให้ลูกเมียได้กินด้วยภร ...

ตราดรำลึก

ตราดรำลึก

ตราดรำลึกเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวจังหวัดตราดความสำคัญเป็นวันที่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดตราดพร้อมใจกันมาร่วมกันทำบุ ...

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าวของต่างๆมาร่วมทำบุญเมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลที่มาของประ ...

ประเพณีเลี้ยงผี

ประเพณีเลี้ยงผี

ประเพณีเลี้ยงผีแสดงให้เห็นถึงการรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณคือปู่ย่าตายายทำให้ลูกหลานมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความสามัคคีระหว่างญาติพี่น้องความสำคัญการเลี้ยงผีเป็นสิ่งสำคัญที่ผูกพันกับการดำเนินชีว ...

ชนเผ่ามายา

ชนเผ่ามายา

ชาวมายาผู้อาศัยอยู่ในดินแดนยูคาทานในเม็กซิโกและกัวเตมาลาในราวศตวรรษที่3-16ก่อนคริสตกาลนับเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีความก้าวหน้าล้ำยุคจนนักวิชาการต่างๆพากันส่ายหน้าปวดหัวด้วยความแปลกใจเป็นอันมากกล ...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเมื่อปีพศ2496และเริ่มจัดพิธีนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พศ2504เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ...

ประเพณีบวชช้าง

ประเพณีบวชช้าง

ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่าแห่ช้างอยู่เคียงคู่ผู้คนทีมีสายเลือดไทยพวนมานานแล้วคือการนำช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าพระเวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างเ ...

ประเพณีแต่งงานมุสลิม

ประเพณีแต่งงานมุสลิม

ประเพณีแต่งงานมุสลิมชาวมุสลิมถือว่าการแต่งงานหรือเรียกกันตามภาษามุสลิมว่าพิธีนิกาหนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกอื่นๆและเชื่อว่าความผูกพั ...