แสดง 11 - 20 จาก 32 รายการ

ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา295กำหนดให้ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท ...

รอลงอาญา

รอลงอาญา

รอลงอาญาหมายความว่าศาลได้พิพากษาว่าจำเลยผิดจริงแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะให้โอกาสจำเลยกลับใจและจำเลยไม่เคยติดคุกมาก่อนในความผิดทางอาญาหรือเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระท ...

บัตรประชาชนหมดอายุทำอย่างไรดี

บัตรประชาชนหมดอายุทำอย่างไรดี

หลักเกณฑ์กรณีบัตรประชาชนหมดอายุบัตรมีอายุใช้ได้หกปีการนับอายุบัตรกฎหมายให้นับตั้งแต่วันออกบัตรไปจนครบหกปีบริบูรณ์แต่หากวันที่บัตรมีอายุหกปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรให้นับระ ...

วิธีคำนวณภาษีสำหรับคนทำงานประจำและเปิดร้านขายของบน Internet

วิธีคำนวณภาษีสำหรับคนทำงานประจำและเปิดร้านขายของบน Internet

สนุกกูรูเห็นว่าภาพนี้มีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปจึงขอนำมาแนะนำให้กับคุณผู้อ่านครับเป็นวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ทำงานประจำและทำอาชีพเสริมโดยการเปิดร้านค้าออนไลน์ขายของบนInternet ...

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ใครมีหน้าที่หักภาษี

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ใครมีหน้าที่หักภาษี

แล้วเงินได้อะไรต้องหักภาษีบ้างและต้องหักในอัตราเท่าใดของรายได้ในปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษีณที่จ่ายมักมีปัญหาทำผิดพลาดเสมอและถ้าผิดพลาดผลที่เกิดขึ้นคือต้องถูกประเมินต้องไปยื่นเพิ่มเติมเสียภาษีค ...

การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัวคือการขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นในระหว่างหารสอบ ...

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ...

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญาCriminallawเป็นกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้นเป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นคว ...

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหมายถึงกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้านคว ...

พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘--------------------------------------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดชปรให้ไว้ณวันที่๑๖กรกฎาคมพศ๒๕๔๘เป็นปีที ...