แสดง 31 - 40 จาก 25,801 รายการ

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่๑๐สิงหาคม๒๔๓๕เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๕โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(เสนาบดีก ...

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพ28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559จนถึงป ...

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21มิถุนายนพ.ศ.2560 “วันครีษมายัน”กลางวันยาวที่สุด13ชั่วโมงในรอบปี  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผ ...

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23มิถุนายนพ.ศ.2455วันคล้ายวันเกิดของแอลันแมธิสันทัวริง(AlanMathisonTuring)บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์แอลันทัวริงเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อปีพ.ศ.2455(ค.ศ.1912)ที่ลอนด ...

วันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี

วันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี

วันดาวน์ซินโดรมโลก วันดาวน์ซินโดรมโลก(WDSD)ตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีในวันนี้องค์การดาวน์ซินโดรมทั่วโลกจะจัดและเข้าร่วมงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม ...