แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

เครื่องบินโดยสารสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ 111 ประสบเหตุตกบริเวณชายฝั่งโนวาสโกเทีย

เครื่องบินโดยสารสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ 111 ประสบเหตุตกบริเวณชายฝั่งโนวาสโกเทีย

    2กันยายนพ.ศ.2541เครื่องบินโดยสารของสายการบินสวิสส์แอร์เที่ยวบินที่111ประสบเหตุตกบริเวณชายฝั่งโนวาสโกเทียทำให้ผู้ ...

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    15กันยายน2541นายรักเกียรติสุขธนะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าว ...