แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

    28ตุลาคมพ.ศ.2539(ค.ศ.1996)-สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าฟ้าชายฟิ ...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศร

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงน้ำณอู่เรือบาซานประเทศสเปน ...