แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

นางเบนาซีร์ บุตโต ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปากีสถาน

นางเบนาซีร์ บุตโต ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปากีสถาน

     16พฤศจิกายนพ.ศ.2531นางเบนาซีร์บุตโต(BenazirBhutto)ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศปาก ...

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

    10พฤศจิกายนพ.ศ.2531ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ ...