แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ

มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ

    4พฤษภาคมพ.ศ.2522มาร์กาเร็ตแธตเชอร์(MargaretThatcher)หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม(ConservativeParty)ได้รับการเลือกต ...

ประธานาธิบดีเลโอนิด เบรชเนฟ แห่งสหภาพโซเวียตรัสเซีย และ ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการเจรจาลดอาวุธ ฉบับที่ 2

ประธานาธิบดีเลโอนิด เบรชเนฟ แห่งสหภาพโซเวียตรัสเซีย และ ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการเจรจาลดอาวุธ ฉบับที่ 2

    ประธานาธิบดีเลโอนิดเบรชเนฟแห่งสหภาพโซเวียตรัสเซียและประธานาธิบดีจิมมีคาร์เตอร์แห่งสหรัฐฯลงนามในส ...