แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย สิ้นพระชนม์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย สิ้นพระชนม์

    22สิงหาคมพ.ศ.2503พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยนักการเงินการคลังคนสำคัญของไทยสิ้นพระชนม์พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยปร ...

การบินไทย สายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรก

การบินไทย สายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรก

     1พฤษภาคมพ.ศ.2503การบินไทยสายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรกโดยเครื่องบินใบพัดดักลาสดีซี-6บี ...

เปิดสำนักงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ ถ. ศรีอยุธยา

เปิดสำนักงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ ถ. ศรีอยุธยา

    18มีนาคมพ.ศ.2503เปิดสำนักงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ถ.ศรีอยุธยามีพันเอกเฉลิมชัยจารุวัสตร์เ ...

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงลงนามตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงลงนามตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

26ธันวาคมพ.ศ.2503 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวา ...