แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระทำพิธีเปิด สถานีวิทยุโทรเลข แห่งแรกของประเทศไทย

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระทำพิธีเปิด สถานีวิทยุโทรเลข แห่งแรกของประเทศไทย

    13มกราคมพ.ศ.2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรเลข ...

รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกชาวอินเดียได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม

รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกชาวอินเดียได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม

    13พฤศจิกายนพ.ศ.2456ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศสวีเดนณกรุงสต๊อกโฮมประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมป ...