แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วันเกิด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

วันเกิด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

    16มิถุนายนพ.ศ.2451วันเกิดจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์นายกรัฐมนตรีคนที่11และผู้นำจอมเผด็จการของไทยเกิดที่ย่านพาหุรัดกรุงเทพฯจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยท ...

ร.5 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า

ร.5 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า

    11พฤศจิกายนพ.ศ.2451พระพุทธเจ้าหลวง(ร.5)เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้านอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำ ...

วันเกิด ถนอม มหาเปารยะ นักเขียนหญิงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันเกิด ถนอม มหาเปารยะ นักเขียนหญิงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง

    6กุมภาพันธ์พ.ศ.2451วันเกิดถนอมมหาเปารยะนักเขียนหญิงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองนวนิยายที่สร้างชื่อเส ...