แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

วันเกิด อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

วันเกิด อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

5เมษายนพ.ศ.2450วันเกิดสัญญาธรรมศักดิ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดที่บางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีเป็นบุตรของมหาอำมาตย์ตรีพระยาธรรมสารเวทย์วิเศษ-ภักด ...

มีประกาศกระทรวงวังว่ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระที่นั่งใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม

มีประกาศกระทรวงวังว่ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระที่นั่งใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม

    4มีนาคมพ.ศ.2450มีประกาศกระทรวงวังว่ารัชกาลที่5โปรดเกล้าฯให้เรียกนามพระที่นั่งที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า ...

รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี

รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี

    1มีนาคมพ.ศ.2450รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรีเหตุผลการประกวดปรากฎในประกาศซึ่งเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าเดิมข้าวไท ...

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล  เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับอิสริยาภรณ์เชิดชูคุณความดีของอังกฤษ

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับอิสริยาภรณ์เชิดชูคุณความดีของอังกฤษ

    29พฤศจิกายนพ.ศ.2450ฟลอเรนซ์ไนติงเกล(FlorenceNightingale)ชาวอิตาลีอายุ87ปีเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับอิสริยาภรณ์เช ...

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งลาว

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งลาว

    13พฤศจิกายนพ.ศ.2450วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพระราชอาณาจักรลา ...