แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรีไปปราบกบฎเงี้ยว

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรีไปปราบกบฎเงี้ยว

    1สิงหาคมพ.ศ.2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี ...