แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรก

หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรก

    21พฤศจิกายนพ.ศ.2410หนังสือแสดงกิจจานุกิจตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรกเป็นหนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสต ...