แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส

    27มิถุนายนพ.ศ.2404พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีพิพัฒ ...

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเจริญกรุง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเจริญกรุง

    5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนเจริญกรุงซึ่งเป็ ...