แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาส์น ถึงสมเด็จพระนางวิกตอเรียมหาราชินี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาส์น ถึงสมเด็จพระนางวิกตอเรียมหาราชินี

    24มกราคม2400พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชสาส์นถึงสมเด็จพระนางวิกตอเรียมหาราชินีแห่งสหราชอาณาจักร ...