แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์คุณหญิงโมเป็น ท้าวสุรนารี

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์คุณหญิงโมเป็น ท้าวสุรนารี

    30ตุลาคมพ.ศ.2369พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าฯพระราชทานบรรดาศักดิ์คุณหญิงโมภริยาของ ...