แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

    4มีนาคมพ.ศ.2332สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการโดย2ใน3ของมลรัฐทั้งหมดได้ให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับ ...