แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์

รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์

    6เมษายนพ.ศ.2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงโปรดเกล้าฯใ ...