แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

วันพระราชสมภพ จักรพรรดิคังซี (Kangxi) กษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิง

วันพระราชสมภพ จักรพรรดิคังซี (Kangxi) กษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิง

    4พฤษภาคมพ.ศ.2197วันพระราชสมภพจักรพรรดิคังซี(Kangxi)กษัตริย์รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจู(ManchuQi ...