แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ

เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ

    24มิถุนายนพ.ศ.2052เจ้าชายเฮนรีทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่าพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งอังกฤษ ...