แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2

    7เมษายนพ.ศ.2310กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่2ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์หลังจากถูกพม่าล้อมกรุงอยู่1ปี2เดือนก่อนที่กรุงศรีอยุธ ...