แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เดอะแจซ ซิงเกอร์ ภาพยนตร์พูดเรื่องแรกของโลกเปิดฉายเป็นวันแรก

เดอะแจซ ซิงเกอร์ ภาพยนตร์พูดเรื่องแรกของโลกเปิดฉายเป็นวันแรก

    6ตุลาคมพ.ศ.2470เดอะแจซซิงเกอร์(TheJazzSinger)ภาพยนตร์พูดเรื่องแรกของโลกเปิดฉายเป็นวันแรกในอเมริกานับเป็นการเริ ...