แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศสทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จ

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศสทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จ

    6กรกฎาคมพ.ศ.2428หลุยส์ปาสเตอร์(LouisPasteur)นักเคมีชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนป้องกันโร ...