แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เสด็จธิวงคต

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เสด็จธิวงคต

    31พฤษภาคมพ.ศ.2423สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี(พระนางเรือล่ม)อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ ...