แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ร.5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท แบงก์ สยามกัมมาจลทุนจำกัด ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ร.5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท แบงก์ สยามกัมมาจลทุนจำกัด ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

    30มกราคมพ.ศ.2449ร.5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ออกประกาศพระราชทานอำนาจพิเศษให้"บริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุ ...