แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

รัฐบาลฮ่องกง สั่งกำจัดไก่บนเกาะนับล้านตัวเพื่อป้องกันการกระจายของโรคไข้หวัดนก

รัฐบาลฮ่องกง สั่งกำจัดไก่บนเกาะนับล้านตัวเพื่อป้องกันการกระจายของโรคไข้หวัดนก

    29ธันวาคมพ.ศ.2540รัฐบาลฮ่องกงสั่งกำจัดไก่บนเกาะนับล้านตัวเพื่อป้องกันการกระจายของโรคไข้หวัดนก(avianfluหรือbird ...

ดร. ซุน ยัตเซ็น อดีตหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน

ดร. ซุน ยัตเซ็น อดีตหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน

    29ธันวาคมพ.ศ.2454ดร.ซุนยัตเซ็น(SunYat-sen)อดีตผู้นำทางการเมืองหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งและนักปฏิวัติของจีนได้รับ ...