แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

สถานีวิทยุฯ กรุงเทพฯ ที่พญาไท เริ่มออกอากาศโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 7 มาถ่ายทอด

สถานีวิทยุฯ กรุงเทพฯ ที่พญาไท เริ่มออกอากาศโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 7 มาถ่ายทอด

    25กุมภาพันธ์พ.ศ.2473"สถานีวิทยุฯกรุงเทพฯที่พญาไท"ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู ...