แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2

    25มกราคมพ.ศ.2485สงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ...