แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ประกาศให้อำเภอบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

ประกาศให้อำเภอบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ.2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปโดยแยกอำเภอบึงกาฬอำเภอเซกาอำเภอ ...

เพลง We are the world เพลงเพื่อหาทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในแอฟริกา ติดอันดับเพลงฮิตครั้งแรก

เพลง We are the world เพลงเพื่อหาทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในแอฟริกา ติดอันดับเพลงฮิตครั้งแรก

    23มีนาคมพ.ศ.2528เพลง“Wearetheworld”ติดอันดับเพลงฮิตครั้งแรกโดยเข้ามาในอันดับที่2 ...