แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

นีล อาร์มสตรอง ก้าวลงบนดวงจันทร์เป็นคนแรกในโลก

นีล อาร์มสตรอง ก้าวลงบนดวงจันทร์เป็นคนแรกในโลก

    21กรกฎาคม2512นีลอาร์มสตรองเป็นคนแรกในโลกที่ก้าวลงบนดวงจันทร์หลังจากที่ยานอพอลโล11ไปถึงดวงจันทร์อย่างสวัสดิภาพพร ...