แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

คณะปฏิบัติการณ์ฝนหลวงเริ่มบินปฏิบัติการทดลองฝนเทียมเป็นครั้งแรก

คณะปฏิบัติการณ์ฝนหลวงเริ่มบินปฏิบัติการทดลองฝนเทียมเป็นครั้งแรก

    20กรกฎาคม2512คณะปฏิบัติการณ์ฝนหลวงเริ่มบินปฏิบัติการทดลองฝนเทียมกับเมฆฝนบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกบริเวณท้องฟ้าเหนืออุทย ...