แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิด อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิด อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ฯ

    16กุมภาพันธ์พ.ศ.2509สมเด็จพระนารายณ์ฯเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองลพบุรีพระองค์โปรดเกล้าฯให้บูร ...