แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ไทยทำสัญญาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและเมืองหลวงพระบางของฝรั่งเศส

ไทยทำสัญญาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและเมืองหลวงพระบางของฝรั่งเศส

    13กุมภาพันธ์พ.ศ.2446ไทยทำสัญญาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและเมืองหลวงพระบางของฝรั่งเศสการยกดินแดนฝั่งขวาแม่น ...

มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้เจรจาและลงนามในอนุสัญญาไทย-ฝรั่งเศส

มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้เจรจาและลงนามในอนุสัญญาไทย-ฝรั่งเศส

    13กุมภาพันธ์พ.ศ.2446มหาอำมาตย์เอกพระยาสุริยานุวัตร(เกิดบุนนาค)อัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสได้รับมอบอำนาจจากพระบ ...