แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก ต. มาบตาพุด จ. ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง

เปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก ต. มาบตาพุด จ. ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง

    11กันยายน2524เปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากต.มาบตาพุดจ.ระยองไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเชิ ...