แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

    4กันยายนพ.ศ.2351วันพระราชสมภพเจ้าฟ้าจุฑามณีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเป็นพระอนุชาร่วมอุทรกับ ...