แสดง 41 - 50 จาก 53 รายการ

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ

        ต่อมไร้ท่อหมายถึงต่อมไม่มีท่อสิ่งที่หลั่งจากต่อมเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนโดยตรงไม่ต้องผ่านท่อดังนั้นเซลล์ของต่อมไร้ท่อจ ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

         ระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมและประสานงานของการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อจัดเตรียมร่างกายให้มีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกในขณะเ ...

ระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลือง

         ในขณะที่หลอดเลือดแดงเป็นตัวส่งเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆและหลอดเลือดดำเป็นตัวระบายของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์กลับยังมีหลอดน้ำเหลืองช่วยระบายอี ...

ระบบเลือดไหลเวียน

ระบบเลือดไหลเวียน

          การเคลื่อนของเลือดติดต่อกันเป็นวงจนเกิดขึ้นได้โดยการหดตัวของหัวใจเลือดออกจากหัวใจโดยทางหลอดเลือดแดง(artery)และกลับเข้าสู่หัวใจโดยทางหลอ ...

ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์

         อวัยวะสืบพันธุ์ของชายและหญิงประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ภายในและอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ...

ระบบขับปัสสาวะ

ระบบขับปัสสาวะ

         เกี่ยวข้องกับอวัยวะการขับถ่ายเก็บน้ำปัสสาวะและขับน้ำปัสสาวะได้แก่ไต(kidney)ซึ่งมีหน้าที่แยกน้ำปัสสาวะจากเลือดท่อไต(ureter)ซึ่งนำน้ำปัส ...

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจแบ่งได้เป็น๒ส่วนคือ          ๑.ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจได้แก่จมูกปากคอหอยกล่องเสียงหลอดลมใหญ่ ...

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

         ระบบนี้รวมอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการรับอาหารการย่อยและการดูดซึมอาหารและการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อยยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ๙เมตร ...

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ

         ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการกระพือปีกของแมลง๑,๐๐๐ครั้งใน๑วินาทีจนถึงการหดตัวนาน๕นาทีขอ ...

ระบบกระดูก

ระบบกระดูก

         ร่างกายของแขนขาคงรูปอยู่ได้โดยมีกระดูกและกระดูกอ่อนเป็นแกนอยู่ภายในกระดูกทั้งหมดหนักประมาณ๑๗ของน้ำหนักตัว    &n ...