แสดง 51 - 58 จาก 58 รายการ

เซตที่เท่ากัน

เซตที่เท่ากัน

          ถ้า  A = {หนูหน่อย,น้อง}, B = {น้อง,หนูหน่อย}จะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาช ...

ลักษณะของเซตบางชนิด

ลักษณะของเซตบางชนิด

          เซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย Ø  หรือ{}เช่นเซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง ...

การเขียนเซต

การเขียนเซต

          ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซตเรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ    & ...

คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          มีหลักฐานปรากฏว่าคนโบราณในสมัยหลายหมื่นปีมาแล้วรู้จักนับสิ่งของและคาดหมายกันว่าคงจะเริ่มนับนิ้วมือก่อนสิ่งอื่นในครั้งแรกคงจะนับได้เพียงหน ...