แสดง 31 - 40 จาก 51 รายการ

ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย

ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย

         ในการศึกษาศิลปะขอมในประเทศไทยได้ใช้การเรียกชื่อศิลปะอย่างเดียวกับศิลปะขอมในประเทศกัมพูชาเป็นหลักซึ่งในการกำหนดอายุของปราสาทขอมนั้นได้แบ่งออกเป็ ...

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

         การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมจะใช้วัสดุประเภทไม้  อิฐ หิน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) และศิลาแลงในการก่อสร้าง  & ...

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

         เดิมเป็นที่ประทับหรือจวนเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ในสมัยสมเด็จพระเ ...

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมที่เห็นอย ...

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

          ปัจจุบันพนักงานต้นเสียงเห่เรือพระราชพิธีที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งด้านน้ำเสียงที่กังวานไพเราะมีพลัง สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถ ...

ลีลาการเห่เรือ

ลีลาการเห่เรือ

         ลีลาการเห่เรือในปัจจุบันสามารถแยกได้เป็น ๒ ลีลา หรือ ๒ ทาง   คือ ...

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

          บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในวงวรรณกรรมของไทย  ล้วนเป็นบทเห่เรือเล่นแทบทั้งสิ้น  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ...

คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทเห่เรือและบทเห่ที่เป็นแบบฉบับ

คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทเห่เรือและบทเห่ที่เป็นแบบฉบับ

          คำประพันธ์สำหรับใช้เป็นบทเห่เรือเก่าที่สุด  ที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาพย์เห่เรือบทพร ...

วิธีการและขั้นตอนในการเห่เรือพระราชพิธี

วิธีการและขั้นตอนในการเห่เรือพระราชพิธี

          การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งอย่างใหญ่และอย่างน้อย  เป็นการพระราชพิธีสำคัญที่มีความเป็นระเบียบแบบแผนตามโบราณ ...