แสดง 31 - 40 จาก 147 รายการ

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

         ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าวและกา ...

การปลูกข้าว

การปลูกข้าว

         การปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนถึงกับได้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ใ ...

ลักษณะของข้าวที่สำคัญทางการเกษตร

ลักษณะของข้าวที่สำคัญทางการเกษตร

         ลักษณะของข้าวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการให้ผลิตผลสูงของต้นข้าวในท้องที่ที่ปลูก การทนต่อสภาพแว ...

ประโยชน์ของข้าว

ประโยชน์ของข้าว

         ข้าวซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั้น นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจำวันของประชาชนแล้วยังใช้ทำเป็นของหวานชนิดต่างๆทำเป็นแป้งข ...

ชนิดของข้าว

ชนิดของข้าว

         ข้าวที่ปลูกเพื่อบริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นมาตรการสำหรับการแบ่งแยกข้าว     &nb ...

แหล่งกำเนิดของข้าว

แหล่งกำเนิดของข้าว

         ข้าวที่เกิดมีขึ้นในท้องที่ต่างๆของโลกเรานี้แบ่งออกได้เป็น๓พวก คือ ออไรซาซาไทวา(oryza sativa)มีปลูกกันทั่วไปออไรซาแกลเบอ ...

ลักษณะที่สำคัญของข้าว

ลักษณะที่สำคัญของข้าว

         ลักษณะที่สำคัญของข้าวแบ่งออกได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ดังนี้ ...

ข้าว

ข้าว

         เมื่อเอาเมล็ดข้าวไปเพาะให้งอก โดยแช่น้ำนานประมาณ๑-๒ชั่วโมงแล้วเอาเมล็ดขึ้นมาเก็บไว้ในจานแก้วที่มีความชื้นสูงซึ่งวางไว้ในห้องที่มีอุณหภูม ...

การปั่นทอผ้าฝ้าย

การปั่นทอผ้าฝ้าย

         ก่อนที่จะป้อนปุยฝ้ายเข้าเครื่องจักรปั่นด้าย จำเป็นจะต้องทราบคุณลักษณะบางประการของเส้นใยฝ้าย เพื่อใช้ในการตั้งเครื่อง ...