แสดง 91 - 100 จาก 147 รายการ

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

         ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น ๓ประเภทคือต้นไม้ในตระกูลสน ในวงการค้าเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ที ...

ประเภทและชนิดของป่าไม้

ประเภทและชนิดของป่าไม้

         ป่าไม้ในภาคต่างๆ ของโลกพอจะจำแนกออกได้ตามความแตกต่างขององค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นและประวัติความเป็นมาแต่ดั้งเดิมของแต่ละภาคเป ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

         ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาวไม่ย ...

ความหมายของคำว่า

ความหมายของคำว่า "ป่าไม้"

         คำว่า"ป่าไม้"นี้มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย ตอนปลายศตวรรษที่๑๓ ในยุโรป "ป่าไม้" หมายถึง  พื้น ...

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

         นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาลในสมัยโบราณมนุษย์ได้อาศัยไม้จากป ...

ของป่าอย่างอื่น

ของป่าอย่างอื่น

         นอกเหนือไปจากไม้ป่ายังให้ผลิตผลอย่างอื่นที่เรียกรวมๆกันว่าของป่าอีกมากมายจะได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้เฉพาะที่เห็นว่ามีความสำคัญ ...

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

         อุตสาหกรรมเคมีของโลกปัจจุบันขึ้นอยู่กับถ่านหินและปิโตรเลียมเป็นสำคัญสารทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่มีปริมาณตายตัวเมื่อหมดแล้วก็เป็นอันหมดไปเหมือนก ...

กระดาษ

กระดาษ

         กระดาษที่ใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ๙๐ นอกนั้นทำจากวัตถุอื่นๆเช่นชานอ้อยไผ่ฟางข้าวเปลือกไม้หญ้า ...

ไม้ประกอบ

ไม้ประกอบ

         หมายถึงผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ย่อยเป็นชิ้นไสเป็นฝอยหรือแยกเป็นเส้นใยแล้วนำมาอัดรวมกันเข้าเป็นชิ้น เป็นแผ่น ทั้งนี้โดยจะมีวัตถุเชื่อมปร ...