แสดง 71 - 80 จาก 86 รายการ

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์  (Linux)

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)

         ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ๓๒ บิต ที่พัฒนาขึ้นมาให้คล้ายระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แต่สามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพ ...

การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

         การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์๙๕ มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปฏิบัติการดอสคือ การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที การใช้งานโปรแกรมได้หลา ...

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๙๕

         วินโดวส์ ๙๕ (Windows95) จัดเป็นระบบปฏิบัติการอีกประเภทหนึ่ง ที่ทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีประสิทธิภาพ ...

โปรแกรมวินโดวส์

โปรแกรมวินโดวส์

         โปรแกรมวินโดวส์ยังไม่จัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการ เพราะโปรแกรมวินโดวส์จะทำงานได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการดอสมารองรับก่อนนั่นเอง& ...

ระบบปฏิบัติการดอส

ระบบปฏิบัติการดอส

         ระบบปฏิบัติการดอสเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสนั้น ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำส ...

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

         เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่องคีย์บอร์ด จอภาพ เมาส์ ลำโพง ฯลฯ ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เลย&nbs ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic  Presentation  Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

         โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์โปสเตอร์& ...