แสดง 71 - 75 จาก 75 รายการ

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

         ในการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณนั้น เข้าใจว่าแต่ก่อนจะมีเรือ๒สำรับเป็นเรือทอง อันหมายถึงเรือที่แกะสลักล ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

         การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานั้น มักจะเป็นกระบวนพยุหยาตราชลมารคในการบำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐินหรือถวายผ้าพระกฐินเ ...

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

         บรรดาเรือหลวงที่มีไว้ใช้ในราชการนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพอแก่ราชการเช่นการเดินทางติดต่อส่งข่าวสาร การใช้เป็นพาหนะทางน้ำเพื่อเดินทา ...

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

         กระบวนพยุหยาตราชลมารคหมายถึงริ้ว กระบวนเรือพระราชพิธี ที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ...