แสดง 51 - 60 จาก 75 รายการ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

         สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา๔๐กว่าปีแล้วได้ทรงพบว่าราษฎรไท ...

เครื่องถมไทยในปัจจุบัน

เครื่องถมไทยในปัจจุบัน

         อุตสาหกรรมเครื่องถมในกรุงเทพฯนั้นแม้จะมีการส่งเสริมโดยให้มีการสอนที่โรงเรียนเพาะช่างอยู่ระยะหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่าได้เป็นอุตสาหกรรมอันแพร่หลายไป ...

ถมจุฑาธุช

ถมจุฑาธุช

         ลักษณะของถมจุฑาธุชคำว่า"ถมจุฑาธุช"เป็นชื่อเครื่องถมที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูร ...

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

         "ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างถมนี้คือพระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชรูปหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็นพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช(ม่ ...

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

       ประเทศไทยจะคิดกรรมวิธีทำเครื่องถมขึ้นเองหรือได้มาจากทางใดและเมื่อใดนั้นหนังสือเรื่องประวัติศิลปกรรมไทยของนายตรี  อมาตยกุล(พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส ...

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

         ศิลปะผ้าทอไทยอันมีประวัติยาวนานและมีความมั่งคั่งหลากหลาย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ตกอยู่ในมือของคนรุ่นเราและรุ่น ...

ศิลปะการทอผ้าของไทย

ศิลปะการทอผ้าของไทย

         ศิลปะการทอผ้าของไทยในภาคต่างๆที่ยังมีผู้สืบทอดเทคนิคการทอ อนุรักษ์และพัฒนากันอยู่ได้แก่       ...

ลวดลายที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคนไทย

ลวดลายที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคนไทย

         ลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในศิลปะผ้าทอไทยนั้น เชื่อกันว่ามีความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เราอาจศึ ...

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

         จากลวดลายต้นแบบข้างต้น ซึ่งเป็นลายง่ายๆที่มนุษย์อาจจะคิดขึ้นโดยธรรมชาติได้มีการพัฒนาประดิษฐ์เสริมต่อจนเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นจนผู้ดูสามาร ...