แสดง 41 - 50 จาก 75 รายการ

เครื่องปั้นภาคกลาง

เครื่องปั้นภาคกลาง

         อาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ.๑๘๙๓เข้าครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมดในเวลาไม่นานนักก่อนหน้าการสถาปนาอาณาจักรอ ...

เครื่องปั้นสุโขทัย หรือเครื่องสังคโลก

เครื่องปั้นสุโขทัย หรือเครื่องสังคโลก

          สังคโลกเป็นชื่อที่ใช้เรียกเครื่องปั้นเคลือบที่ผลิตขึ้นในอาณาจักรสุโขทัยโดยมีแหล่งผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยและที่เมืองสุโขทัย มีข้ ...

เครื่องปั้นภาคเหนือ

เครื่องปั้นภาคเหนือ

         ในพ.ศ.๑๘๓๙พระเจ้ามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการปกครองโดยรวมอาณาจักรหริภุญชัยกับแคว้นเชียงรายเข้าด้ ...

เครื่องปั้นภาคใต้

เครื่องปั้นภาคใต้

         ดินแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๓ถึงต้นพุทธศตวรรษที่๑๘อาณาจักรศรีวิชัยเคยครอบครองพื้นที่นี้อยู่ตั้งแต่จังหวัดสุราษ ...

เครื่องปั้นทวารวดี

เครื่องปั้นทวารวดี

         ทวารวดีเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะใช้กำหนดเรียกงานศิลปะกลุ่มหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออก ...

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

         หลักฐานที่ค้นพบในประเทศไทยแสดงว่าได้มีการผลิตเครื่องปั้นเนื้อดินขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินให ...

เครื่องปั้น

เครื่องปั้น

         เครื่องปั้นหมายถึงงานผลิตที่ทำโดยเอาดินมาปั้นเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการแล้วนำไปเผาหรืออบให้เนื้อดินมีความแข็งแกร่งทำให้งา ...

ถมตะทอง

ถมตะทอง

         "ถมตะทอง" มีวิธีทำดังนี้          ๑.การเตรี ...

ประเภทของเครื่องถมไทย

ประเภทของเครื่องถมไทย

         เครื่องถมเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์เครื่องถมมีอยู่๓แบบคือถมเงิน(หรือถมดำ)ถมทองและถมตะทอง ...