แสดง 11 - 20 จาก 75 รายการ

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

         ป่าชายเลนเป็นกลุ่มของสังคมพืชซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบมีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ ...

ทรัพยากรสัตว์ป่า

ทรัพยากรสัตว์ป่า

        สัตว์ป่าโดยทั่วๆไปเรามักจะหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้แก่สัตว์จำพวกปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เ ...

ทรัพยากรธรณี

ทรัพยากรธรณี

         ทรัพยากรธรณีมีส่วนสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์เช่นถ่านหินน้ำมันเหล็กดีบุกทองแดงตะกั่วเงินทองมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุเห ...

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

         น้ำหมายถึงของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนน้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีการหมุนเวียนเคลื่ ...

ทรัพยากรดินและที่ดิน

ทรัพยากรดินและที่ดิน

          ดินคือเทหวัตถุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของต้นไม้ ดินประกอบด ...

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

         ป่าไม้คือสังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและปกคลุมเนื้อที่กว้างใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ ...

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

         ระบบนิเวศเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงอยู่การทำความเข้าใจกับระบบธรรมชาติหรือร ...

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การพัฒนาที่ผ่านมาได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำทรัพยากรชายฝั่งทะเลทรัพยากรธรณีในอัตราที่สูงมากและเป็นไปอย่างไม่มีประ ...