แสดง 11 - 20 จาก 63 รายการ

ไวรัสวิทยา

ไวรัสวิทยา

         ไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมมีชื่อว่าhumanImmunodeficiencyVirusหรือเรียกชื่อย่อว่าHIV(เอชไอวี)คำสามัญเรียกว่า "ไวรั ...

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

         พัฒนาการของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีกำลังขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอากาศยานดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถทำความเร็วได้ม ...

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

         การหลงสภาพการบินคืออาการที่บุคคลนั้นรับรู้ถึงตำแหน่งที่อยู่ท่าทางการทรงตัวในการบินและการเคลื่อนที่ของอากาศยานที่ตนบังคับอยู่ในลักษณะที่สัมพันธ ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

         ในขณะที่ทำการบินสูงขึ้นไปความกดบรรยากาศจะลดลงตามลำดับทำให้ก๊าซมีปริมาตรขยายตัวขึ้นและในทางกลับกันเมื่อบินลงความกดบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดั ...

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

         ภาวะพร่องออกซิเจนหมายถึงภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นสาเหตุให้การทำงานของร่างกายและสมองบกพร่อง&nb ...

กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

         ปัญหาด้านสรีรวิทยาการบินที่สำคัญมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความกดบรรยากาศปริมาตรของก๊าซและอุณหภูมิดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความร ...

บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

         บรรยากาศหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่มีส่วนประกอบที่สำคัญคือก๊าซชนิดต่างๆไอน้ำฝุ่นละอองแรงดึงดูดของโล ...

สรีรวิทยาการบิน (AVIATION PHYSIOLOGY)

สรีรวิทยาการบิน (AVIATION PHYSIOLOGY)

         มนุษย์มีความสามารถที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้หรือเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆที่ตนอยู่อาศัยเช่นปริมาณความหนาแน่นของอากาศอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมปริม ...