แสดง 41 - 50 จาก 54 รายการ

บรรยากาศ

บรรยากาศ

        อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆของอากาศเช่นฝนพายุฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นต้นอุตุนิยมวิทยาเป็นวิช ...

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

         เวลามาตรฐาน คือเวลาที่มีมาตรวัด(timescale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา(period)มีหน่วยเป็นปี ...

การวัดหาและบอกเวลา

การวัดหาและบอกเวลา

        การวัดหาเวลาที่ละเอียดแม่นยำใช้กล้องโทร-ทรรศน์ขนาดใหญ่และใช้วิธีดาวผ่านเมริเดียนเมื่อไม่นานมานี้ที่หอสังเกตการณ์ดาวของทหารเรือสหรัฐอเมริกากรุงว ...

ปฏิทิน

ปฏิทิน

         ปฏิทินเป็นเครื่องช่วยนับวันและจัดระเบียบหน่วยเวลาหน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ &n ...

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์*

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์*

         การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์มีหลักเกณฑ์สำคัญก็คือต้องตั้งเป็นภาษาละตินหรือถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องทำให้มีลักษณะเป็นภาษาละตินเสียก่อนหลักการตั ...