แสดง 51 - 60 จาก 103 รายการ

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

         เส้นใยพวกที่ใช้ทำแปรงและลูกขัด (buff)จะเป็นพวกที่เส้นใยแข็งเช่นเส้นใยจากเปลือกหรือกาบมะพร้าวอันที่จริงหมายถึงส่วนที่อยู่ใต้เปลือกหุ้มผล ...

พืชที่ใช้ทำกระดาษ

พืชที่ใช้ทำกระดาษ

         ในเรื่องเยื่อกระดาษ (paper pulp) สำหรับทำกระดาษนั้นพืชแทบทุกชนิดให้เส้นใย แต่ต้องพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภ ...

รัก (crown flower, giant milk weed, Akund floss)

รัก (crown flower, giant milk weed, Akund floss)

         รักจัดว่าเป็นวัชพืช  และพืชเป็นพิษ  เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อนอายุหลายปีต้นขนาดย่อม ไม่สูงมากนัก ขยายพันธุ์ได้โดยใช้ ...

งิ้ว (semal tree)

งิ้ว (semal tree)

         งิ้วเป็นพืชในสกุลบอมแบ็กซ์ (Bombax) มีลำต้นลักษณะคล้ายนุ่นลำต้นสูงสีเทา มีดอกใหญ่สีแดง (ทางเหนือเรียกกันว่าเงี้ยวด้วย) ...

นุ่น (kapok)

นุ่น (kapok)

         นุ่น  เป็นพืชที่มีผู้ปลูกกระจัดกระจายทั่วประเทศไทยสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือนประเภทยัดเป็นไส้ในของหมอนที่นอนที่เหลือจึงจะนำไปขายม ...

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

         สมาชิกที่สำคัญของพืชในกลุ่มนี้ก็คือ นุ่นซึ่งเป็นเส้นใยของพืชที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดและมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่ให้ประโยชน์สารพัดก็เป็นพืชที่ให้ ...

รามี (ramie)

รามี (ramie)

         ป่านรามีเป็นพืชเส้นใยธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์กันมานานแล้วเส้นใยรามีมีคุณสมบัติที่ดีมากในด้านความเหนียวเมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆมีความเหม ...

ป่านศรนารายณ์ (sisal)

ป่านศรนารายณ์ (sisal)

         ป่านศรนารายณ์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะกาเวไซซาลานา(Agavesisalana Perr.)เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี(Agaveceae)ใบป่านศรนารายณ์มีสี ...

พืชที่ใช้ทำเชือกรวมทั้งทอกระสอบ

พืชที่ใช้ทำเชือกรวมทั้งทอกระสอบ

         สมาชิกที่สำคัญในกลุ่มนี้เป็นปอแก้วปอกระเจา นอกจากนั้นก็มีป่านศรนารายณ์และมะพร้าว  ซึ่งเป็นพืชให้อาหารพวกไขมันและใช้ทำประโยชน์ไ ...

การใช้ประโยชน์จากปอ

การใช้ประโยชน์จากปอ

         ปอส่วนใหญ่ใช้ทำผืนผ้าและกระสอบสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งของอื่นๆเพื่อการขนส่งหรือการเก็บรักษาเช่นถ่านหินเมล็ดพันธุ์พืชหัวหอมมันฝรั่ง ...